Om gradering

For klubber tilsluttet NTKF er det vanlig med gradering etter hver sesong, normalt til jul og sommer, når det gjelder Kyu grader (fargebelter)

Kyu grader og beltefarge har følgende inndeling:

9 kyu – gult belte

8 kyu – oransje belte

7 kyu – rødt belte

6 kyu – grønt belte

5 kyu – blått belte

4 kyu – lilla belte

3 kyu – brunt belte

2 kyu – brunt belte

1 kyu – brunt belte

1 Dan – Svart belte (shodan)

2 Dan – svart belte (nidan)

3 Dan – svart belte (sandan)

osv opp til 10 Dan

Graderings pensum til hvert belte, som må vises til gradering, representerer  et ”gjennomsnitt”  av hva salgs ferdigheter den enkelte har til sitt nivå. Oppførsel, etikette, holdninger og spirit er i tillegg av avgjørende betydning.

Det er samme pensum for barn og voksne. På gradering må man vise Kihon (grunntekniker), kata (forhåndsbestemt mønster) og kumite (kamp). Kihon, kata og kumite er forskjellig til vær beltefarge (grad). For å gradere til svart belte (alle dan grader) må man gradere for Sensei Kawasoe som er NTKF sin sjefsinstruktør.

Man må ha fylt 18 år for å gradere til svart belte.

9. kyu (gult belte)

Kihon

Gedanbarei

Ageuke

Sotouke

Oizuki

Gyakuzuki

Maegeri

Yokogeri Kekomi (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Kata

Kihon Kata (Se Shotokan Kata)

Kumite

Gohon kumitte, 5 steg. Jodan + Chudan

8. kyu (oransje belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Gedanbarei

Ageuke

Sotouke

Oizuki

Gyakuzuki

Maegeri

Yokogeri Kekomi (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Kata

Heian Shodan (Se Shotokan Kata)

Kumite

Sanbon kumite. 3 steg. Jodan + Chudan

7. kyu (rødt belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Gedanbarei Gyakuzuki

Ageuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Oizuki

Gyakuzuki

Maegeri

Yokogeri Kekomi (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Kata

Heian Nidan (Se Shotokan Kata)

Heian Nidan diagram

Kumite

Kohon Ippon Kumite, Ett steg, Jodan + Chudan

6. kyu (grønt belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Oizuki

Ageuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Gedanbarei Gyakuzuki

Shutouke

Maegeri

Yokogeri Kekomi (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Mawashigeri

Kata

Heian Sandan (Se Shotokan Kata)

Heian Sandan diagram

Kumite

Kihon Ippon Kumite: Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri

5. kyu (blått belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Ageuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Gedanbarei Gyakuzuki

Shutouke

Maegeri

Yokogeri Kekomi (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Mawashigeri

Kata

Heian Yondan (Se Shotokan Kata)

Heian Yondan diagram

Kumite

Kihon Ippon Kumite, Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri

4. kyu (lilla belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Ageuke Gyakuzuki

Uchiuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Gedanbarei Gaykuzuki

Shutouke Nukite

Maegeri

Mawashigeri

Ushirogeri

Maegeri – Mawashigeri (skift ben)

Yokogeri Keage (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Yokogeri Kekomi (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Kata

Heian Godan (Se Shotokan Kata)

Heian Godan diagram

Kumite

Kihon Ippon Kumite, Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri

3. kyu (brunt belte)

Minimum tre måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Ageuke Gyakuzuki

Uchiuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Gedanbarei Gaykuzuki

Shutouke Nukite

Maegeri

Mawashigeri

Ushirogeri

Maegeri – Mawashigeri (skift ben)

Yokogeri Keage (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Yokogeri Kekomi (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Kata

Tekki Shodan (Se Shotokan Kata)

Tekki Shodan diagram

Kumite

Kihon Ippon Kumite, Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri

2. kyu (brunt belte)

Minimum seks måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Ageuke Gyakuzuki

Uchiuke Gyakuzuki

Sotouke Gyakuzuki

Gedanbarei Gaykuzuki

Shutouke Nukite

Maegeri

Mawashigeri

Ushirogeri

Maegeri – Mawashigeri (skift ben)

Yokogeri Keage (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Yokogeri Kekomi (bevegelse sideveis i Kibadachi)

Kata

Tekki shodan (Se Shotokan Kata)

Tekki Shodan diagram

Kumite

Kihon Ippon Kumite – Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri + Ushirogeri

1. kyu (brunt belte)

Minimum seks måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Bakover, gjenta på andre siden:

Ageuke – Gyakuzuki

Uchiuke – Kizamizuki – Gyakuzuki

Sotouke – Yokohijate Empi – Urakenuchi

Gedanbarei – Urakenuchi – Gyakuzuki

Shutouke – Kizamigeri – Nukite

Maegeri

Mawashigeri

Yokogeri Keage (bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Maegeri – Yokogeri Kekomi (skift ben)

Mawashigeri – Yokogeri Kekomi (skift ben)

Ushirogeri – Gyakuzuki

Kata

Bassai Dai (Se Shotokan Kata)

Bassai Dai diagram

Kumite

Jiyu Ippon Kumite, Kihon Ippon Kumite – Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri + Ushirogeri

1. dan (svart belte)

Minimum tolv måneders trening mellom disse.

Kihon

Sanbonzuki

Bakover, gjenta på andre siden:

Ageuke – Gyakuzuki

Uchiuke – Kizamizuki – Gyakuzuki

Sotouke – Yokohijate Empi – Urakenuchi

Gedanbarei – Urakenuchi – Gyakuzuki

Shutouke – Kizamigeri – Nukite

Yokogeri Keage – Kekomi (samme ben, bevegelse sidelengs i Kibadachi)

Fire steg fremover (begge sider):

Maegeri – Junzuki – Gyakuzuki

Yokogeri Kekomi – Urakenuchi – Gyakuzuki

Mawashigeri – Gyakuzuki – Urakenuchi

Ushirogeri – Urakenuchi – Gyakuzuki

På begge sider:

Maegeri – Kokogeri Kekomi (skift ben)

Gedanbarei (bakover) – Gyakuzuki

Mawashigeri (fremover) – Yokogeri Kekomi – Urakenuchi – Gyakuzuki

Maegeri – Yokogeri Kekomi – Ushirogeri – Gyakuzuki (samme ben)

Kata

Bassai Dai (Se Shotokan Kata) eller Kanku Dai (Se Shotokan Kata) eller Jion  (Se Shotokan Kata)

Kumite

Jiyu Ippon Kumite – Jodan + Chudan + Maegeri + Yokogeri + Mawashigeri + Ushirogeri

Jiyu Kumite

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *